Strona główna ZPKM

Kapelanat Delegatury ZPKM

Galeria Delegatury ZPKM

Siedziba Delegatury ZPKM

Klebark Wielki

Wiadomości Delegatury ZPKM

Adres Delegatury ZPKM

Linki    Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich został powołany przez arcybiskupa metropolitę warmińskiego na wniosek Prezydenta ZPKM.
    Jego głównym zadaniem jest organizowanie opieki duszpasterskiej nad członkami Zakonu Maltańskiego w Polsce oraz szerzenie duchowości Zakonu Szpitalników Świętego Jana.
    Kapelanat sprawuje także zleconą dekretem przez arcybiskupa metropolitę warmińskiego opiekę nad Sanktuarium i Relikwią Świętego Krzyża. Przy Kapelanacie działa, będący własnością ZPKM, dom rekolekcyjny przygotowany do przyjęcia 20 osób.
    Kapelanat posiada osobowość kościelną, prawną.Rektor Kapelanatu
ks. Prałat Henryk P. Błaszczyk

© Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
Delegatura Warmińska