html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

2 Mojż. 3,7-10 (str. 65 BW)
2 Mojż. 5,1-17 (str. 67 BW)

23 lutego 2020 r. godz. 11:00

Nabożeństwo - kazanie Jerzy Puszcz - 2 Mojż. 5,1-17, koncert w wyjątkowym nastroju, autorskie kompozycje z hebrajskimi melodiami i frazami Księgi Psalmów oraz utwory J.S. Bacha w transkrypcjach na gitarę basową solo - Aron Blum - kaplica

Koncert Arona Bluma w Lidzbarku Warmińskim >>>
29 marca 2020 r. po godz. 12:00
Wykład - Jerzy Puszcz - Egzegeza prologu Ewangelii Jana w języku hebrajskim metodą Claude'a Tresmontanta - kawiarenka zborowa

26 kwietnia 2020 r. po godz. 12:00
O kolekcji - Andrzej Żuk - "Zborowa Kolekcja Biblii" - kawiarenka zborowa

24 maja 2020 r. po godz. 12:00
Wykład - Jerzy Puszcz - Józef Bocheński "Sto zabobonów" - kawiarenka zborowa

(piątek) wrzesień 2020 r. godz.20:00
... w ramach Inauguracji Roku Kulturalnego: koncert - Aron Blum & QLHEAD / oprawa konceptualna Jerzy Puszcz ("Synteza syntezy" + "nowa jp") - Lidzbarski Dom Kultury

listopad 2020 r.
"Wiersze wybrane Mikołaja Makarczuka" (Przełożony zboru w latach 1947-1993) - kawiarenka zborowa

3-6 czerwca 2021 r.
Jubileusz 100 lat Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich, Globalne Zgromadzenie Światowej Konferencji Kościołów Chrystusowych, oraz inauguracja Europejskiego ICOM czyli Międzynarodowej Konferencji Misyjnej - Warszawa.
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Redakcja serwisu AŻ & JP
Rok założenia Zboru 1946
stat4u