html menu generator by Css3Menu.com


Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
(Hebr. 1,1-2 BW)

Przetwarzanie danych osobowych w Kościele >>>

Serwis Internetowy Kościoła Chrystusowego w Lidzbarku Warmińskim
powstał w grudniu 2014 roku.

Aktualizacja serwisu 15-09-2019 r.


  • Nabożeństwa: niedziele godzina 11:00
  • Kawiarenka zborowa po godzinie 12:00
  • Grupy domowe
  • Zapraszamy na wykłady, prelekcje, koncerty
          >>> Słowo dla zboru
          >>> Aktualności
          >>> Kalendarium
          >>> Historia Zboru

"Cytaty biblijne w serwisie pochodzą z Biblii Warszawskiej, potocznie zwaną również „Brytyjką” - Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, czerwiec 1975 r. i są oznaczone skrótem BW. Cytaty z Biblii Tysiąclecia oznaczone są skrótem BT."Link do Towarzystwa Biblijnego, gdzie możesz kupić Biblię >>>
Przetwarzanie danych osobowych w Kościele

W dniu 25 maja wchodzi w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:
  1. w Kościele – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczonej;
  2. w poszczególnych Zborach – na Pastorach Przełożonych lub osobach przez nich wyznaczonych;
  3. w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.
Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest
Komisarz Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można kontaktować się
z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail:
kodo(at)chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Redakcja serwisu AŻ & JP
Rok założenia Zboru 1946
stat4u