Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
(Hebr. 1,1-2 BW)
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Redakcja serwisu Andrzej Żuk & Jerzy Puszcz
Rok założenia Zboru 1946
stat4u